Procedura

Podstawowe elementy postępowania arbitrażowego:

 

Wymagane zapisy umowne

 • w umowie lub OWU pomiędzy kontrahentami (B2B)musi być umieszczony zapis na Sąd Arbitrażowy, w przypadku zaistnienia sporu; przykłady Klauzul
 • alternatywnie strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego - w takim przypadku wymagana jest umowa o arbitraż
 

Złożenie pozwu do Sądu Arbitrażowego

 • wniesienie przez powoda pozwu do Sądu Arbitrażowego, wraz z załącznikami (kopie dokumentów, fotografie, filmy)
 • wskazaniem arbitra oraz potwierdzeniami przelewu opłat wg Taryfy Kosztów Sądu Arbitrażowego
 

Postępowanie i otrzymanie wyroku

 • doręczenie przez Sąd Arbitrażowy pozwu stronie przeciwnej (pozwanemu)
 • wniesienie przez pozwanego odpowiedzi na pozew do Sądu Arbitrażowego wraz z załącznikami oraz wskazanie arbitra
 • wyznaczenie arbitra - przewodniczącego przez arbitrów wybranych przez strony postępowania
 • pierwsze posiedzenie zespołu arbitrów oraz stron – ustalenie Harmonogramu Postępowania
 • posiedzenie/posiedzenia zespołu arbitrażowego, postępowanie dowodowe
 • wydanie wyroku Sądu Arbitrażowego oraz doręczenie go stronom (alternatywnie: zawarcie ugody przez strony).
 

Ubieganie się o klauzulę wykonalności

 • wyrok Sądu Arbitrażowego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego
 • po uzyskaniu klauzuli wykonalności można wszcząć postępowanie komornicze
 • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności rozpatrywane są przez sądy apelacyjne

Wyrok Sądu Arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym, po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez ten sąd ich wykonalności.

Wyrok Sądu Arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta opatrzone klauzulą wykonalności przez sąd powszechny są podstawą do egzekucji komorniczej.

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania arbitrażowego zawarte są w Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Polskich Przedsiębiorców w Poznaniu, dostępnego w zakładce : Nasz Sąd -> Regulamin.

Izba Polskich Przedsiębiorców
ul. Bułgarska 60
60-321 Poznań
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem